Privacyverklaring

 

Jonker Sikke hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Jonker Sikke. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

Jonker Sikke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jonker Sikke verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en familienaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

2. Wie is bij Jonker Sikke verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

3. Waarvoor verwerkt Jonker Sikke uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

  • Om u direct mails te kunnen bezorgen waarvan wij denken dat ze voor u relevant kunnen zijn;
  • Om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren.
  • Wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze klanten;

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Jonker Sikke verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal Jonker Sikke uw persoonsgegevens bewaren?

  • Jonker Sikke bewaart persoonsgegevens voor de duur van de relatie of voor maximaal 24 maanden na het laatste contact.

5. Kan ik als klant van Jonker Sikke mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

  • Klanten van Jonker Sikke kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens laten corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.